dertsecvamearisa.olousouttrenlaposedichmanungsmaral.co
think, that you are mistaken. Let's discuss..

Haf Ar Ynys Llanddwyn - Gareth Thomas - Bore Trannoeth (CD, Album)


Download Haf Ar Ynys Llanddwyn - Gareth Thomas - Bore Trannoeth (CD, Album)
2004
Label: Fflach Records - CD273H • Format: CD Album • Country: UK • Genre: Folk, World, & Country • Style: Folk


Sitemap

Come On Admit Something, Back In Your Own Backyard - Billie Holiday - The Golden Years Of Lady Day (Cassette), Голубые Глаза = 青い瞳 - Origa = オリガ* - Origa = オリガ (CD, Album), Prayer Hands, Babe, You Know - The Brentwoods (2) - Yeah, Yeah, No, No / Babe, You Know (Vinyl), Soliloquy For 2 - Hot Tuna - The Phosphorescent Rat (CD, Album), Waitin - Punknown - Waitin Remixes (File, MP3), Ada-Ada Dogen - Degung Orchestra - Instrumental Degung Bali 2 (CD, Album), Flesh And Blood (Instrumental) - Oingo Boingo - Flesh And Blood (Vinyl), Exile (7) - Hang On To Your Heart (Acetate), Fernando - The Botticelli Orchestra* - Classics In Latin; ...The Sound Of Today (CD), Too Scared To Quit - Rhythmicru - Presents D-Rays Supertoke Mixtape Vol. 1 (CD, Album), Brand New Day - Jim Ottaway - Firestorm (CDr, Album), Waltz In A Minor (Op. Posth.)

  1. Ynys Llanddwyn is a tidal island; it remains attached to the mainland except at high tide. It provides views of Snowdonia and the Llŷn Peninsula. Saint Dwynwen. The island is rich in legends, in particular in its association with Dwynwen. The name Llanddwyn means "The church of St. Dwynwen".Country: Wales.
  2. Ar Ynys Llanddwyn y cychwyn ei daith gyda lluniau trawiadol o adfeilion ac o ewyn ar greigiau a chymylau bygythiol yn cau amdanom. Gyda phob llun mae ychydig linellau o wybodaeth yn y Gymraeg a'r.
  3. Does unman tebyg i Lan-llyn yn ystod cyrsiau Anturdd haf. Ar y cyrsiau hyn bydd Cymry Cymraeg ifanc yn dod o bob cwr o Gymru i brofi cyffro y gwersyll, a hynny heb riant nac athro yn agos! Yn ystod y gwyliau bydd cyfle i wneud gweithgareddau dŵr a thir dan arweiniad tîm profiadol y gwersyll, a chymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol dan ofal y swogs.
  4. Carwyn Jones sy'n goroesi allan yn y gwyllt am bum diwrnod yn ystod yr haf ar arfordir Sir Benfro. Another chance to follow a man's attempt to live in the wild in Pembrokeshire for 5 days.
  5. CYMRU – LLE I WELD CYN MARW gan John Davies a Marian Delyth; Ar gael yng Nghymraeg a Saesneg, enillodd Cymru: Lle i weld cyn marw wobr Llyfr y Flwyddyn yn O Ynys Môn i Sir Benfro, teithiodd yr hanesydd adnabyddus John Davies ledled y wlad a chasglodd y lle mwyaf hardd, diddorol a arwyddocaol er mwyn eu cyflwyno yma. Mae’r gyfrol yma yn wybodus a hyfryd – gyda cant .
  6. Image caption Bu farw y Tad Thaddeus Kotik yn Mae tair dynes arall yn honni iddyn nhw hefyd gael eu camdrin yn rhywiol gan fynach ar Ynys Byr yn y 70au a'r 80au. Mae chwech o fenywod.
  7. Hi de hi! Rydw i nol yn Mam Cymru HQ, ar ol pythefnos anhygoel yn teithio o amgylch Ewrop yn y campervan, efo Gareth y gwr ac Elsi, ein merch fach 5 oed! Rydw i wedi ymlacio’n llwyr a mwynhau (a magu hanner ston!) a cyn i’r rwtin prysur ail gychwyn, rydw i’n awyddus i.
  8. 1. Ar lan y môr mae rhosys cochion, ar lan y môr mae lilis gwynion Ar lan y môr mae 'nghariad inne yn cysgu'r nos a chodi'r bore. 2. Ar lan y môr mae carreg wastad, lle bûm yn siarad gair â'm cariad O amgylch hon fe dyf y lili ac ambell sbrigyn o rosmari. 3. Ar lan y môr mae cerrig gleision, ar lan y môr mae blodau'r meibion.
  9. Ym mis Medi dechreuodd Wayne Hughes ar ei weinidogaeth yn Jerwsalem a Bethania Blaenau Ffestiniog. Bu yno am 29 mlynedd yn weinidog ffyddlon dros y cyfnod cyfan. Pregethu cyson, ymweld diflino i fugeilio’n ofalus, cynghori doeth a llawer o gymwynasau tawel diffwdan oedd nodweddion hardd y weinidogaeth ar ei hyd.